Den extremt snabba tekniska utvecklingen gör att UX-rollerna är i ständig förändring och här är några av de trender vi ser växa fram just nu.

Användarupplevelsen blir allt mer central i både appar och på webben. Vi har letat fram 5 nya fenomen inom UX som vi tror kommer att ta mer och mer plats i allt från tjänster och appar till hemsidor.

1. UX-writing

Content är en allt viktigare faktor när det kommer till onlinebaserade tjänster och marknadsföring på webben och en roll som bara blir mer och mer efterfrågad är just UX-writern. Kompetensen att med text guida användaren och ständigt utveckla upplevelsen utifrån både data, SEO och digitala beteenden är viktig. UX-writern tas in i ett tidigare stadie i arbetet och användarupplevelsen designas runt innehållet istället för att skapa ytor med ”lorem ipsum” som i efterhand fylls med innehåll. Oavsett om det är micro-copy för en CTA eller en alt-text som behövs, så blir UX-writing en viktig kompetens och ännu mer en hygienfaktor framför en bonus för ett UX-team.

2. Mer kontroll åt användaren

Medvetenheten kring hur vi påverkas av digitala upplevelser och framförallt av mobilen har ökat mycket. Vi går inte längre med på att en app får använda platsdata konstant i bakgrunden utan en vettig motivering eller skicka notifikationer varannan timme. Sådana funktioner resulterar ofta i att användaren inte kommer tillbaka. Idag är det vi som vill ha kontroll över våra tjänster och appar istället för tvärtom och en bra tjänst ger användaren verktyg för just det. Det kan vara att låta användaren ”snooza” notifikationer, verktyg för att begränsa tiden appen kan användas eller till och med automatisera vissa kommandon och funktioner så användaren kan effektivisera tiden inom själva tjänsten.

3. Designa för flera enheter

Apple ligger ofta i framkant med att låta olika enheter prata med varandra, och med nya Mac OS Catalina tar de nästa steg: nu kan du använda en Ipad som extra skärm. En tjänst bör alltid fungera fullt ut på den enheten som den främst är designad för, men kan du ge användaren fler verktyg för att få jobbet gjort är det en möjlighet man bör ta vara på. Var inte rädd för att testa vad som händer om en ytterligare en skärm eller en smart klocka kommer in i bilden. Då kanske användarbeteendet ändras helt, och nya dörrar öppnas.

4. Rörelser ersätter knapptryckningar

Återigen är det Apple som bidragit till nya beteenden som en UX-designer bör ha koll på. Med Iphone X försvann den enda knappen på skärmytan och många undrade hur de ens skulle kunna komma in på telefonen. Användare anpassar sig snabbt och gester introduceras nu i allt högre grad i både appar och tjänster. Ibland måste man förtydliga hur dessa fungerar med hjälp av introduktion, men många gånger är användare smartare än man tror och kan lista ut mycket själva. Så nästa gång du gör en prototyp kan du spara yta på att ta bort en knapp eller två och låta jobbet göras med gester istället.

Behöver du design och UX hjälp?

Då är det bara att höra av dig till oss på kontakt@wtmg.se eller använd formuläret.

Kontaktformulär

5. Designa för voice

Voice fortsätter att växa, vilket varje UX-designer bör ha i åtanke. Hur påverkas flödet när du integrerar med voice? Hur ska din användare få feedback på olika kommandon över röst så de kan orientera sig i upplevelsen? Vilket steg i upplevelsen kan förenklas eller till och med tas bort helt med hjälp av ett röstkommando? Detta är bara några av de frågor en UX-designer kommer behöva ställa sig för att ta vara på den här nya tekniken. Adobe XD gav designers möjlighet att använda voice i sitt prototyparbete redan 2018, men även andra aktörer planerar på att integrera detta i sina program. Så börja experimentera och lär dig att hantera voice ur ett UX-perspektiv så snart du kan!

5. Hur viktigt är UX på webben?

Även om flera av dessa saker kan kännas avlägsna som viktiga funktioner idag så är det alltid viktigt att följa utvecklingen när man designar en bra användarupplevelse. Många av trenderna inom UX kanske snabbare letar sig in i native-appar men ofta tar dessa fenomen sig uttryck även i mer breda format som hemsidor och onlinetjänster. Något som vi tror kommer att vara en framgångsfaktor på webbplatser redan nu är UX-writing och att designa hemsidor utefter en välplanerad innehållsstrategi.