Tekniken bakom WordPress-hemsidor och hur vi bygger dom går hela tiden framåt och på WTMG levererar vi stabila och moderna hemsidor som bygger på ny teknik. Det är däremot alltid en avvägning mellan det som är nytt och vad som är beprövat. Eftersom utvecklingen går så pass snabbt så måste en hela tiden tänka på att ny teknik ska vara tillräckligt mogen för att kunna levereras i en slutprodukt.

I flera år har vi haft en grund som byggt på bland annat Webpack, Bootstrap och Sass. Det senaste året har vi fasat ut detta i olika steg och använder nu ett grundtema som bygger på Tailpress.
VI bygger sedan ut detta tema med vår egna komponenter och struktur.

Vi använder även AlpineJS, som är ett javascript framework som fungerar bra med vår WordPress grund. Det använder vi till flera delar av sidan där det kommer finnas interaktioner från besökaren. Till exempel i menyer och dropdowns.

Tailpress har mer moderna verktyg än vad vi tidigare utgått från och dessa är främst Tailwind och Esbuild.

Tailwind är ett utility-framework som gör styling av hemsidor både snabbare och mer effektivt. Sidor laddas snabbare eftersom hemsidan endast har den CSS som den behöver. Till skillnad från till exempel Bootstrap där allt måste läsas in, även det som sidan inte använder någonstans. Esbuild är också ett mycket snabbare alternativ än Webpack som underlättar och effektiviserar utvecklingen.

Med detta byte av tema har vi bytt ut Bootstrap med Tailwind och Webpack med Esbuild och kan med det leverera både mer moderna och snabbare sidor till kunder.

Länkar:
https://github.com/jeffreyvr/tailpress
https://alpinejs.dev/
https://tailwindcss.com/
https://esbuild.github.io/