Ett av världens äldsta filmarkiv till internet

Företag

Projektledning, förstudie, design, utveckling och förvaltning.

Wordpress, Next.js

En av världens äldsta filmsamlingar

Stiftelsen Armé- Marin- och Flygfilm äger idag en av världens äldsta filmsamlingar. Filmsamlingen ligger i ett miljöarkiv och består av över 10 000 filmtitlar fördelat på över 30 000 filmaskar, som är producerade från 1895 och framåt. Miljöarkivet uppfyller alla de krav som ställs på förvaring av film av alla format.

WTMG har hjälp Stiftelsen Armé- Marin- och Flygfilm att utveckla en integrerad playtjänst som tillgängliggör utvalda delar av stiftelsens arkiv på internet.

Från förstudie till förvaltning

Under projektet arbetade vi med vår etablerade projektmodell för digitala projekt där första stegen var teknisk förstudie och design. Eftersom projektet innehöll externa integrationer blev denna del särskilt viktigt.

När designarbetet färdigställdes påbörjades utvecklingen. Detta arbete bedrevs enligt en agil arbetsprocess i flertalet sprintar och mynnade ut i en färdig och produktionssatt plattform.

Vi fortsätter nu arbeta med löpande förvaltning.

Lösningen bygger på WordPress och Next.js och är integrerad mot filmhanteringsystemet PX Media Library.

Är du intresserad av något liknande?

För att komma i kontakt med ansvarig projektledare Joel ring
0733 899 889 eller maila joel@wtmg.se

Kontakta oss