Design och utveckling av hemsida till Stockholms södra utpost

Företag

Projektledning, design & webbutveckling

Wordpress, Javascript

En ny portal för en Stockholms södra utpost

Visit Landsort är besöksplattformen för Stockholms södraste utpost, ön Öja eller i folkmun Landsort.

WTMG kom i kontakt med Visit Landsort när de stod i färd med att söka pengar för att finansiera en framtida portal och har hjälpt till från denna stund fram till färdiglevererad plattform.

Hur skall allt material få plats?

Projektet inleddes med en designfas där vi tillsammans med referensgrupp och ett team från Södertörns högskola arbetade fram vad sidan skulle innehålla och hur detta skulle prioriteras på sajten.

Den stora utmaningen i designarbetet var att hitta ett sätt att presentera allt för besökaren utan att det blir övermäktigt. Detta gjordes genom att skära materialet på två ledder, dels i de fem teman som finns för sidan men även i de fem årstider som finns på Landsort.

Utvecklingen tar vid

När designfasen av projektet var slutförd tog utvecklingsarbetet vid.

Förutom att hantera den stora mängden material så lades mycket av utvecklingstiden på att få till de interaktiva kartor som sidan består. Tanken är att besökaren till Landsort skall kunna ha webbplatsen som stöd under sitt besök. Som ett led i detta byggdes bland annat funktionen ”Planera ditt besök” där besökaren själv kan bygga ihop sitt perfekta besök och ta med sig planen ut till Landsort för att uppleva allt på plats.

Är du intresserad av något liknande?

För att komma i kontakt med ansvarig projektledare Joel ring
0733 899 889 eller maila joel@wtmg.se

Kontakta oss