För att underlätta arbetet framöver inom utveckling av hemsidor på WTMG har vi börjat använda Git genom Bitbucket och specifikt arbetsmetoden Gitflow. Git är för den som inte vet en versionshanterare som sparar alla förändringar som skett i ett projekt och även underlättar samarbete mellan utvecklare.

Det finns flera olika sätt att använda Git i sitt arbetsflöde och hur man väljer att arbeta med det kan skilja mycket mellan utvecklare. Metoden vi börjat att använda oss av kallas som sagt Gitflow. Grunden i Git är en Master-branch som blir själva startpunkten av projektet och som andra Git-arbetssätt utgår ifrån.

För att förklara Gitflow kort så sköts all utveckling på en sido-branch som kallas Develop och ligger vid sidan av Master-branchen. Develop innehåller hela projektets historik och byggs vidare med ytterligare branches som kallas Features. När utvecklingen av en funktion är redo att användas i huvudprojektet läggs det in i Develop och Master och en ny Feature-branch skapas. Bilden nedan förklarar detta bättre.

 

Detta är som sagt en förenklad förklaring av Gitflow och innehåller fler steg men ger förhoppningsvis en överblick i vårt framtida arbete.

Vi är fortfarande i ett tidigt skede i det här arbetssättet men förhoppningsvis kommer det leda till mer effektiva projekt och enklare samarbete i vidareutveckling av produkter.

Du kan läsa mer om hur Gitflow fungerar här:
https://www.atlassian.com/git/tutorials/comparing-workflows/gitflow-workflow