I vårt arbete är en naturlig del att lämna offerter på uppdrag. En offerts kvalitet och ett träffsäkert estimat beror väldigt mycket på vilken indata från kunden som vi har att jobba med. Ju mer information kunden har att ge, desto mer detaljerad offert och korrekt budgetunderlag kan kunden få. I detta inlägg kommer vi gå igenom lite mer om hur vi tänker när vi gör offerter och vad som är bra för dig som kund att tänka på när du skriver en uppdragsförfrågan.

Hur gör vi en offert?

När vi gör en offert är oftast den största utmaningen att förstå vad det är som skall göras. För att förstå detta så brukar vi bryta ner projektet i flera mindre delar. Grunden för prissättning av våra tjänster är hur lång tid det tar i timmar för oss att utföra ett uppdrag. Vi brukar när vi bryter ner ett uppdrag försöka ha som riktlinje att ingen del skall vara större än en dags arbete. När vi uppskattar hur lång tid någonting tar så brukar vi göra det i form av hög- och lågestimat. Detta möjliggör att vi kan göra estimat även om det finns en stor osäkerhet i någon funktion. Effekten blir då att skillnaden mellan hög- och lågestimatet blir stort men det går ändå att få en bild av storleken på uppdraget. Kunden blir sedan presenterad med sitt projekt nedbrutet i flera så kallade userstories där respektive userstory är uppskattad i antal timmar.

Projektledaren summerar sedan detta i kostnad i pengar och delger kunden en behövd budget för uppdragets genomförande.

Vad borde du som kund tänka på när du skickar en förfrågan?

Det viktigaste är givetvis att så detaljerat som möjligt beskriva vad det är som skall göras. Är det till exempel en hemsida som skall utvecklas kan det vara väldigt bra att skicka med vilka olika sidor du som kund tänker skall finnas med på hemsidan. En specifikation eller uppdragsbeskrivning i detta skedet behöver faktiskt inte vara så komplicerad som många kan tro. Det räcker egentligen med att du beskriver vad du vill att hemsidan, appen eller systemet ska lösa för problem och kanske bifoga en referens till en sajt eller app som du gillar och vill efterlikna på något sätt. Därefter så förstår vi vilka funktioner som krävs och nivån och kan återkoppla med följdfrågor där det behövs.

När du väl beskrivit vad det är som skall göras finns det andra faktorer som begränsar hur arbetet skall göras. Dessa är tidsplan och budget.

Tidsplan

Tidsplanen behöver vi för att veta när du behöver ha ditt projekt färdigt. Hur vi löser projektet beror väldigt mycket på hur mycket tid vi har att lösa det på. Vi hjälper ofta våra kunder att dela upp projektet i flera delar. Kanske är det så att en del av projektet kan levereras först och därefter kan andra delar levereras löpande efter det första leveransdatumet?

Budget

Vet du redan hur stor din budget är och hur mycket du har råd att spendera på ditt arbete? Perfekt. Detta göra det lättare för oss att föreslå rätt lösning. Kan du dessutom backa upp  med ett syfte  Vi strävar alltid efter att föreslå rätt lösning för kunden och här är budgeten en viktig del. Det är ingen idé för oss att föreslå en lösning som kanske kostar dubbelt så mycket som kunden har att spendera. Då kan vi istället se om vi kan hjälpa dig som kund att hitta en bättre och mer kostnadseffektiv lösning eller kanske dela upp projektet i flera delar som kan göras över tid.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis ser vi gärna alltså att du som kund när du kommer till oss har koll på:

  • Övergripande beskrivning av vad som skall göras.
  • Tidsplan för arbetet.
  • Budget för arbetet.

Känner du att du inte har svaren på ovan frågor? Ingen fara, vi hjälper dig gärna ändå, läs mer här: https://wtmg.se/behover-du-hjalp-att-realisera-din-ide/