Du har sannolikt klickat vidare på dem och inte tänkt mer på det. I detta inlägg ska vi ta upp Cookiebars och mer specifikt så kallade CMP eller Consent Management Platform. 

CMP-plattformar kom stort inför att GDPR infördes eftersom det då blev än viktigare att se till att du har samtycke från dina användare att använda deras persondata, främst i form av IP-adress, för att till exempel kunna spåra hur de använde webbplatsen. Sedan dess har de kommit att bli en självklarhet men i detta inlägg skall vi gräva lite djupare i vad det är och vad som faktiskt händer i bakgrunden och varför det är viktigt. Nu i mars 2024 så införs nämligen Digital Markets Act (DMA) och detta har återigen aktualiserat CMP-plattformar och dess vikt eftersom till exempel Google börjar ställa krav på att det skall finnas en CMP-plattform implementerat på de webbplatser som till exempel Google-annonser pekas till. 

Vad är CMP?

En CMP-plattform är kort sagt ett sätt för webbplatsägare att hantera samtycket från besökaren. De flesta CMP-plattformar hanterar samtycket men gör ingenting ytterligare. Det är alltså dessa som genererar fram de där cookiebarsen som du klickat dig förbi.

Baserat på vad du väljer i cookiebaren som dyker upp så sparar CMP-plattformen dessa inställningar så andra tjänster kan ta hjälp av dessa för att anpassa sina inställningar. Själva CMP-plattformen blockerar alltså ingenting automagiskt utan är enbart ett verktyg för att kunna hantera dessa inställningar. 

Det finns flera stora aktörer på marknaden där ett av de största och mest välkända är Cookiebot

Consent mode

De flesta stora integrationerna på sajter idag har olika typer av consent mode som du kan aktivera i dessa tjänster. Om detta räcker eller inte måste göras en analys i varje enskilt fall. Google hävdar till exempel att om en användare inte aktivt samtycker till att bli spårad så sker spårningen i till exempel Google Analytics anonymt i aggregerad form. Detta är hävdar dock till exempel den tyska motsvarigheten till IMY inte räcker vilket gör att vår rekommendation är att utöver den inbyggda consent mode inställningen som finns i till exempel Google Analytics taggen i Google Tag Manager även integrera ytterligare förtydligande så att Google Analytics inte körs alls om inte användaren gett sitt explicita medgivande. 

Nuläge?

Inför att du skall införa ett CMP på en webbplats så behöver du gå igenom nuläget. De frågor du bör ställa dig är:

  1. Vilka kakor/script sätts/körs när en besökare besöker sajten?
  2. Vilken kategori är dessa i?
  3. Vad har jag samtycke till?
  4. Finns externa integrationer typ Youtube, Vimeo eller Spotify som utöver de script som aktivt är inlagda på sidan sätter egna script?

När du har besvarat följande frågor har du en bra grund att stå på inför att du ska börja med integrationen av CMP. 

Ett bra hjälpmedel i detta arbete är https://cookiedatabase.org/ som innehåller information om vad olika kakor används till.

Effekter och bieffekter

Många sidor använder idag Google Analytics för att spåra hur besökarna använder sidan. Har sidan tidigare haft en felaktig konfiguration av Google Analytics utan ett CMP så har du troligtvis spårat besökare som inte har samtyckt till detta. En bieffekt av ett korrekt konfigurerat CMP är att dessa besökare inte längre kommer att spåras. Detta kommer att leda till att det kan bli svårt att jämföra statistik före och efter införande av ett CMP. Siffrorna varierar men generellt kan sägas att cirka 30% av besökarna på webbplatser lämnar INTE samtycke till att blir spårade på det sätt som behövs för att statistik skall kunna samlas in och faller därmed bort i till exempel Google Analytics. 

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp med CMP och integration av detta så kan vi på WTMG hjälpa dig. Vi är bland annat certifierad byråpartner till Cookiebot.

Kontakta oss genom att maila kontakt@wtmg.se eller använd knappen här bredvid.

Kontakta oss via vårt kontaktformulär