Det är alltid viktigt att se om sitt hus. En ”teknisk hälsocheck” innebär i praktiken att vi tittar på hur din hemsida eller digitala tjänst är utformad både tekniskt, utseendemässigt och innehållsmässigt och letar efter uppenbara fel eller buggar som kan bli problematiskt i framtiden eller redan nu är problematiska. Analysen mynnar sedan ut i en åtgärdslista över fel och brister och med rekommendationer över olika tekniska åtgärder som kan vidtas för att tex öka säkerheten eller förbättra prestandan. Önskas sedan ett budgetunderlag och tidsestimat så hjälper vi till att ta fram detta med en bifogad projektplan.

Trygga din investering med hjälp av löpande support

Hör av dig till oss på kontakt@wtmg.se eller använda formuläret via knappen här bredvid.

Kontakta oss via vårt kontaktformulär