LIA/Praktik

Vi på WTMG har en lång erfarenhet av att ta emot studenter på LIA/Praktik. Vår målsättning är att ta emot en student per termin så länge vi hittar en perfekt matchning. Vi ser det som vårt sätt att ge tillbaka på.

Målsättningar

Vi har under åren arbetat fram ett tydligt LIA-program som vi löpande förfinar.

Vi tar främst emot LIA-studenter från olika program som utbildar utvecklare och därav är vårt program utformat efter detta. Vi kan dock i undantagsfall ta emot även studenter från andra utbildningar.

Målsättningen med är att vi under LIA-perioden skall ha nått en så pass hög kunskapsöverföring till den studerande att vi anser att den studerande klarar av en junior roll hos oss som anställd efter slutförd LIA.

Krav

För att möjliggöra vår målsättning med LIA så ställer vi en hel del krav på LIA-studenter.
Det största kravet är att du har rätt attityd. Att du är på tårna och visar att du är hos oss för att lära dig.

– Du kan grunderna i utveckling och har ett personligt intresse för det.
– Du är inte rädd för att utmana dig kring saker du inte kan men samtidigt tillräckligt ödmjuk för att kunna erkänna när du har fel.
– Din LIA-period är minst sex månader eller ett antal månader med ett anslutande examensprojekt vilket ger en total period om sex månader.

LIA-program

Dra åt höger för att se hela processen

Vecka 1-2

Du går bredvid din handledare och får känna på de olika momenten som finns i ett projekt samt se
hur vi arbetar med dessa.
Du får också tillgång till alla de verktyg som vi arbetar med och möjlighet att sätta dig in i
dessa.

Du startar även igång åtminstone ett långsiktigt intern projekt med någonting som du kan bidra med
som du sett inte finns i verksamheten idag.

Vecka 3-4

Målet är att du under denna period skall vara tillräckligt bekväm för att ta dig an ditt första
projekt. Tillsammans med din handledare och övriga i teamet för projektet är du med och aktivt bidrar i ett kundprojekt.

Du fortsätter även ditt interna projekt och gör en första delleverans av detta till din handledare och
eventuella övriga intressenter i bolaget.

Vecka 4-8

Ditt första projekt börjar antagligen lida mot sitt slut. Målet är att du nu även skall ha kanske
fått igång ytterligare några egna projekt och att du börjar känna dig mer och mer hemma i arbetet.

Mot slutet av denna period borde ditt första interna projekt också vara redo för leverans.

Vecka 8-slut

Du fortsätter utvecklas i din roll. Målet är att du under denna period skall känna dig tillräckligt bekväm för att vara ansvarig för ett mindre kundprojekt, givetvis med stöd av din handledare och övriga kollegor.

Mot slutet av LIA-perioden så diskuterar vi hur du ser på fortsatt samarbete framåt. Har LIA-perioden fungerat bra så är vi givetvis angelägna om att fortsätta arbeta tillsammans, om detta är som anställd, underkonsulter eller någonting annat spelar för oss mindre roll.

Är du intresserad av att göra LIA/praktik hos oss?

Kontakta oss via info@wtmg.se eller via formuläret genom länken.

Kontakta oss