Machine learning och artificiell intelligens är två områden som fullkomligt exploderat de senaste åren. Stora företag som Facebook, Netflix, Google och Amazon använder sig idag av dessa tekniker för att automatisera och effektivisera processer för att t.ex. samla värdefulla insikter om sina kunder och sin verksamhet. Detta används i sin tur för produktutveckling och hjälper till att skapa enorm ekonomisk tillväxt.

Att själv ta steget i samma riktning kan som litet eller medelstort bolag kännas svårt och komplicerat. Var ska man börja? Hur kan man applicera dessa tekniker i sin egen verksamhet? De flesta besitter inte kunskapen internt. Här kommer vi gärna in i bilden!

Vi vet vilket värde och vilka möjligheter dessa tekniker kan skapa för våra kunder. Vanliga användningsområden för machine learning och artificiell intelligens är t.ex. bildigenkänning, textförståelse, uppskattning och klassificering. Låt oss er ger ett exempel på hur det går att applicera.

Bolag X jobbar med service av fastigheter. Processen för kundärenden, alltså hanteringen från det att en kund rapporterar ett serviceärende tills dess att problemet är löst, är idag omständig och kräver mycket manuellt arbete. Man har länge pratat om att se över och effektivisera detta men ingen har hittills kommit på hur.

En lösning skulle här kunna vara att utveckla ett intelligent program som lär sig att se skillnaden på olika typer av serviceärenden utifrån t.ex. bilder och beskrivning på vad det är som har hänt. Handlar ärendet om en trasig dörr eller ett rör? Behöver man kontakta en snickare eller en rörmokare?

Denna klassificering kan sedan integreras i deras nuvarande system och på så vis har ett manuellt steg i processen automatiserats. Bolaget sparar både tid och resurser genom den här typen av effektivisering, en investering som kan vara värd mycket på sikt.

Att komma på vad man kan göra bättre inom sin organisation är det många som redan vet, men hur man faktiskt kan realisera det är desto svårare. Vi vill gärna hjälpa er med just detta – att automatisera, effektivisera och skaffa er värdefulla insikter om er verksamhet så att ni kan ta nästa steg i utvecklingen.

Känner du att detta är något som ditt företag behöver hjälp att komma igång med? Hör av dig till oss så bokar vi in ett möte där vi kan diskutera vad vi kan göra för just din verksamhet.

Ha det fint!

Hälsningar Erik, WTMG

 

Bildkälla: https://www.behance.net/gallery/65198423/GQ-Magazine-Vast-Intelligence

 

Har du en idé du behöver hjälp att realisera? Web Tech Media Group erbjuder projektledning, strategi, koncept, grafisk design, system-, webb- och mobilutveckling. Vi har även erfarna konsulter som gärna tar plats i ert befintliga team. Besök oss på wtmg.se eller hör av er till info@wtmg.se.