Vilka är vi?

Web Tech Media Group grundades 2010, utifrån en enkel och klar idé: Att göra digitala projekt enklare och bättre för alla deltagare. En avgörande skillnad i hur bra slutprodukten och kvalitén blir i utvecklingen av digitala tjänster ligger ofta i processen, kommunikationen och hur projekten är sammansatta i dess olika delar. Vi jobbar med alla sorters utvecklare, grafiker och slutkunder med en tydlig inriktning på ledningsfunktioner inom IT-relaterade projekt och bemanning av IT-konsulter. 

Vad gör vi?

Vår styrka ligger i förmågan att leda och bygga upp starka och konkurrenskraftiga produktionsteam. Våra lösningar varierar mellan rena kommunikationslösningar till systemutveckling. Vi erbjuder våra kunder projektledning, strategi, systemutveckling, webbutveckling & grafisk design.

Varför gör vi det?

WTMG vill finnas till för att göra digitala projekt enklare och bättre för alla deltagare. Från kund till designer, utvecklare och slutanvändare.

Hur gör vi det?

Oavsett om du som uppdragsgivare har egen kompetens inom digital utveckling och design eller inte så är vår roll att leda och säkra upp så att projektet får de förutsättningar som krävs för att ta det i mål. Det innebär i praktiken att vi både upphandlar den kompetens som krävs samt tillför ledningsfunktioner och sätter budget och specifikationer.