Utveckling & Design

Vi designar, utvecklar och underhåller skräddarsydda webbsajter, appar och systemlösningar. Valet av plattform, ramverk och språk utgår alltid från varje unikt fall och vad som passar projektet och dig som kund bäst. Framgångsrika digitala projekt handlar enligt oss om transparens och bra kommunikation och att ta tillvara på all den erfarenhet som vi samlat på oss in i nästa uppdrag. Du har full insyn från dag ett och kan följa varje steg vi tar och ge löpande feedback direkt till din projektledare, utvecklare och designer. På så vis erbjuder vi full kontroll över både resultat och budget – precis som det ska vara.

Se vår projektprocess nedan
415 avslutade projekt
155+ WordPress hemsidor
9.2 NPS Score
7 iOS & Android appar
Dra åt höger för att se hela processen

1. Förstudie

Förstudien utförs under ledning av projektledaren och av ansvarig tech lead och syftar till att beskriva det tekniska nuläget, önskade förändringar samt att ta fram tekniska förslag för genomförandet.

2. Workshop

Workshoppen är en förberedande mötes och arbetsform tillsammans med kunden, där ansvarig projektledare och designer ingår. Med hjälp av underlaget från den tekniska förstudien, målgruppsanalys samt eventuella fokusgrupper så sätter workshoppen formen för konceptet och designen som i sin tur omsätts i wireframes och skisser.

3. Design

Slutgiltig design tas fram för samtliga kanaler och plattformar i responsivt utförande. Designen korras och stäms av med dig som kund innan produktionen startar.

4. Produktion

Produktionen startar med ett uppstartsmöte tillsammans med kund där projektledaren, ansvarig tech lead och övriga utvecklare som krävs i teamet deltar. Vi går igenom backlogg, bygger sprintar, sätter en projektplan och lär dig som kund vad som krävs av dig för att vi ska lyckas tillsammans. Vi bokar även viktiga avstämningar/hålltider och kör igång utvecklingen.

5. Testning och agil förbättring

Vi jobbar med Agil utveckling i alla våra uppdrag. Detta medför att testning med dig som kund sker löpande genom hela projektet för en förbättrad kvalitetssäkring. Detta sätt att jobba ger även dig som kund en möjlighet att prioritera under projektets gång för att justera, omprioritera och förbättra vissa funktioner.

6. Leverans

Leveransen av ditt projekt sker på ett leveransmöte i samband med att samtliga user stories från backlogg och alla sprintar är slutförda och testade samt godkända av dig som kund. Vi går igenom tjänsten tillsammans samt planerar för vidare åtgärder och ger råd om förvaltningsåtgärder & support kopplat till tjänsten.

Nästa steg: Förvaltning

Vi kopplar på den supportåtgärd som din tjänst kräver för att hålla den kvalitet och säkerhetsnivå som krävs. Om din tjänst är en hemsida så kopplar vi på versionshantering och är det ett system som vi byggt så planerar vi för olika uppdateringar. Allt utgår ifrån dina specifika behov samt budget.

Distansmöten

För att kunna erbjuda så bra service som möjligt, och för att spara onödig restid så jobbar vi till stor del med videomöten i våra olika projekt och när du kontaktar oss.

Offertförfrågan

Kom igång!

Behöver du hjälp med WordPress support, slå en signal till Patrik Öster eller använd formuläret. Vi ser fram emot att höra från dig!


    Vill du ha en bättre uppskattning direkt?