Projekt

Behöver du hjälp att utveckla en ny hemsida, ett system eller ta fram ett nytt koncept och design så hjälper vi dig. Vi designar, utvecklar och underhåller skräddarsydda och sökordsoptimerade tjänster och hemsidor. Framgångsrika digitala projekt handlar enligt oss om transparens och bra kommunikation. Våra kunder har full insyn från dag ett. De kan följa varje steg vi tar och ge feedback direkt till projektledare, utvecklare och designers. På så vis ger vi dig som kund full kontroll över både resultat och budget – precis som det ska vara. WTMG är en digital partner som erbjuder projektledning, strategi, koncept, grafisk design, system-, webb- och mobilutveckling.

Se vår projektprocess nedan
363 avslutade projekt
150+ WordPress hemsidor
9.7 NPS
37 antal pågående projekt
Dra åt höger för att se hela processen

1. Förstudie

Förstudien utförs under ledning av projektledaren och av ansvarig tech lead och syftar till att beskriva det tekniska nuläget, önskade förändringar samt att ta fram tekniska förslag för genomförandet.

2. Workshop

Workshoppen är en förberedande mötes och arbetsform tillsammans med kunden, där ansvarig projektledare och designer ingår. Med hjälp av underlaget från den tekniska förstudien, målgruppsanalys samt eventuella fokusgrupper så sätter workshoppen formen för konceptet och designen som i sin tur omsätts i wireframes och skisser.

3. Design

Slutgiltig design tas fram för samtliga kanaler och plattformar i responsivt utförande. Designen korras och stäms av med dig som kund innan produktionen startar.

4. Produktion

Produktionen startar med ett uppstartsmöte tillsammans med kund där projektledaren, ansvarig tech lead och övriga utvecklare som krävs i teamet deltar. Vi går igenom backlogg, bygger sprintar, sätter en projektplan och lär dig som kund vad som krävs av dig för att vi ska lyckas tillsammans. Vi bokar även viktiga avstämningar/hålltider och kör igång utvecklingen.

5. Testning och agil förbättring

Vi jobbar med Agil utveckling i alla våra uppdrag. Detta medför att testning med dig som kund sker löpande genom hela projektet för en förbättrad kvalitetssäkring. Detta sätt att jobba ger även dig som kund en möjlighet att prioritera under projektets gång för att justera, omprioritera och förbättra vissa funktioner.

6. Leverans

Leveransen av ditt projekt sker på ett leveransmöte i samband med att samtliga user stories från backlogg och alla sprintar är slutförda och testade samt godkända av dig som kund. Vi går igenom tjänsten tillsammans samt planerar för vidare åtgärder och ger råd om förvaltningsåtgärder & support kopplat till tjänsten.

Nästa steg: Förvaltning

Vi kopplar på den supportåtgärd som din tjänst kräver för att hålla den kvalitet och säkerhetsnivå som krävs. Om din tjänst är en hemsida så kopplar vi på versionshantering och är det ett system som vi byggt så planerar vi för olika uppdateringar. Allt utgår ifrån dina specifika behov samt budget.

Jag är redo att förverkliga mina ideér

Kontakta oss så bokar vi ett första möte där du tillsammans med någon av våra projektledare diskuterar vidare kring dina behov och hjälper dig vidare att förverkliga ditt projekt.


Vill du ha en bättre uppskattning direkt?