Webbutveckling

Behöver du hjälp med webbutveckling?

Vi arbetar med webbutveckling i WordPress och andra CMS.

I över 12 år så har vi hjälpt våra kunder att stärka sin affärsnytta genom design, utveckling och underhåll av sökoptimerade hemsidor, appar och systemlösningar. Vi är en långsiktig partner med stort engagemang och teknikintresse.

Välkommen att ta kontakt med oss så bokar vi ett första möte.

Dra åt höger för att se hela processen

1. Förstudie

Förstudien utförs under ledning av projektledaren och av ansvarig tech lead och syftar till att beskriva det tekniska nuläget, önskade förändringar samt att ta fram tekniska förslag för genomförandet.

2. Workshop

Workshoppen är en förberedande mötes och arbetsform tillsammans med kunden, där ansvarig projektledare och designer ingår. Med hjälp av underlaget från den tekniska förstudien, målgruppsanalys samt eventuella fokusgrupper så sätter workshoppen formen för konceptet och designen som i sin tur omsätts i wireframes och skisser.

3. Design

Slutgiltig design tas fram för samtliga kanaler och plattformar i responsivt utförande. Designen korras och stäms av med dig som kund innan produktionen startar.

4. Produktion

Produktionen startar med ett uppstartsmöte tillsammans med kund där projektledaren, ansvarig tech lead och övriga utvecklare som krävs i teamet deltar. Vi går igenom backlogg, bygger sprintar, sätter en projektplan och lär dig som kund vad som krävs av dig för att vi ska lyckas tillsammans. Vi bokar även viktiga avstämningar/hålltider och kör igång utvecklingen.

5. Testning och agil förbättring

Vi jobbar med Agil utveckling i alla våra uppdrag. Detta medför att testning med dig som kund sker löpande genom hela projektet för en förbättrad kvalitetssäkring. Detta sätt att jobba ger även dig som kund en möjlighet att prioritera under projektets gång för att justera, omprioritera och förbättra vissa funktioner.

6. Leverans

Leveransen av ditt projekt sker på ett leveransmöte i samband med att samtliga user stories från backlogg och alla sprintar är slutförda och testade samt godkända av dig som kund. Vi går igenom tjänsten tillsammans samt planerar för vidare åtgärder och ger råd om förvaltningsåtgärder & support kopplat till tjänsten.

Nästa steg: Förvaltning

Vi kopplar på den supportåtgärd som din tjänst kräver för att hålla den kvalitet och säkerhetsnivå som krävs. Om din tjänst är en hemsida så kopplar vi på versionshantering och är det ett system som vi byggt så planerar vi för olika uppdateringar. Allt utgår ifrån dina specifika behov samt budget.

Är du intresserad av hjälp med webbutveckling?

Kontakta oss genom kontaktformuläret eller maila kontakt@wtmg.se

Kontakta oss

Kom igång med ditt webbprojekt!

Behöver du hjälp med webbutveckling, slå en signal till Patrik Öster eller använd formuläret. Vi ser fram emot att höra från dig!


    Vill du ha en bättre uppskattning direkt?